НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ

Вести 14.01.2016.

konkurs-kp-2015-web

Дом културе Пирот расписује наградни конкурс за кратку причу

Услови конкурса:

  • Конкурише се кратком причом, до три куцане стране, која до сада није награђивана. Број радова није ограничен.

Награђују се три најбоље приче:

  • прва награда 20.000 динара
  • друга награда 15.000 динара
  • трећа награда 10.000 динара

Све награђене приче, као и оне за које жири сматра да су добре, биће објављене у зборнику под називом ”Најбоља кратка прича Пирота 2016”.

Резултати конкурса биће објављени на свечаности доделе награда XVII Салона књиге и графике фебруара 2016. године.

Радове доставити искључиво у електронској форми на CD-у у doc формату (фонт Times New Roman, величина фонта 12 pt.).

Разрешење шифре (име и презиме, адреса и број телефона) доставити у посебној коверти.

За све информације обратити се на телефон 010 322-634.

Рад послати поштом, или донети на адресу Дома културе.

Дом културе Пирот

Српских владара 77

18300 Пирот

са назнаком: Конкурс за кратку причу

Конкурс је отворен до 20. јануара 2016. године

Покровитељ конкурса СО Пирот.