Секције и школе Дома културе

12.01.2016.

Дом културе организује различите секције и школе пре свега за ученике основних и средњих школа, али и за остале грађане. Од њих треба поменути:

  • Школу цртања и сликања
  • Школа гитаре
  • Ритмичка гимнастика
  • Плсени студио
ШКОЛА ЦРТАЊА И СЛИКАЊА

Школа цртања и сликања броји 20-ак полазника где деца три пута недељно на креативан начин уз игру и забаву уче основе цртања и сликања.

ШКОЛА ГИТАРЕ

У школи тренутно ради 30 чланова, четири пута недељно по 90 минута. Акценат рада је на индивидуалном раду, где се обрађује теоријски део, техника свирања, а у другом делу је комбинивање индивидуаног и групног рада и музицирања.

Ради се на класичном репертоару, и популарном програму /домаће и стране композиције/.

Истовремено се стиче и знање из теоrије гитаре и технике свирања.

Учествоваће на свим манифестацијама где је њихиво присуство могуће и оправдано, а одржаваће и самосталне наступе.

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

Ова секција броји 20-ак полазника где деца кроз музику и игру стичу навике за правилним држањем тела, развој функционалних и моторичних способности, координације покрета као и развој осећаја за покрет и ритам.

Секција ради три пута недељно по 45 минута.

ПЛЕСНИ СТУДИО

Плесни студио тренутно броји 20 чланова распоређених у две групе /латино-стандардни плесови и зумба/, односно у две старосне категорије /дечија и сениорска/.

Раде два пута недељно /уторак – четвртак/ по 90 минута. Учествују на свим градским манифестацијама где њихов репертоар одговара.