Контакт

19.05.2015.

Назив установе:

Дом културе Пирот

ПИБ:

100 962 216

Телефони:

321-666 (директор), 321-341 (правна служба; уредник програма),

322-634 (ПР центар), 313-973 (рачуноводство), 313-972 (Ансамбл)

Шифра делатности:

8559

Матични број:

07346280

Контакт форма

  Ваше име и презиме:

  Адреса електронске поште:

  Наслов поруке:

  Порука/Питање:

  Унесите збир:  

  Седиште:

  Улица Српских владара 77, 18300 Пирот