НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ

Вести 18.12.2020.

Дом културе Пирот расписује наградни конкурс за кратку причу под називом ”Најбоља кратка прича Пирота 2021.”.

Услови конкурса:

 • Конкурише се кратком причом, до три куцане стране, која до сада није награђивана. Број радова није ограничен.
 • Награђују се три најбоље приче:
  – прва награда                 20.000 динара
  – друга награда               15.000 динара
  – трећа награда               10.000 динара
 • Све награђене приче, као и оне за које жири сматра да су добре, биће објављене у зборнику под називом ”Најбоља кратка прича Пирота 2021”.
 • Резултати конкурса биће објављени на свечаности доделе награда XXII Салона књиге и графике фебруара 2021. године.
 • Радове доставити искључиво у електронској форми на CD-у у doc формату (фонт Times New Roman, величина фонта 12 pt.).
 • Разрешење шифре (име и презиме, адреса и број телефона) доставити у посебној коверти.
 • За све информације обратити се на телефон 010 322-634.

Радове послати поштом или донети на адресу :

Дом културе Пирот
Српских владара 77
18300 Пирот

са назнаком: Конкурс за кратку причу.