Креативно писање “Оснажи ме мислима” • МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОМА КУЛТУРЕ • 5 – 6. април 2024.

Вести 26.03.2024.

 

Креативно писање “Оснажи ме мислима”

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Циљ пројекта јесте да се, уз помоћ књижевног дела, спознају лични страхови, те да се, путем емпатије с главним јунаком сликовнице, дође до начина за решавање сопствених проблема. Писање, као стваралачки чин, представљао би ослобађање кроз – уметнички израз.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Пројекат ће се рализовати тако да деца/тинејџери, након читања сликовнице од стране модеретора, зађу  у страхове које  имају а који им ометају свакодневицу (те и сан). Освешћивање страхова и суочавање са њима, до чега ће се, у отвореном разговору доћи, по речима психолога, најбољи је пут за превазилажење истих.  Комплетно ослобађање од страхова реализоваће се кроз стваралачки процес – писање приче. Деци ће, путем шаблона и усменог појашњења истих, бити предочен начин писања књижевне приче. Свако дете ће, уз надзор ментора, написати причу о сопственим страховима и начинима њиховог превазилажења.

Свако дете добило би одштампане шаблоне и радни материјал. По окончању радионице, било би у обавези да написану причу преда ради даљег протокола.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: Радионице би се одвијале у току три месеца. Свака група деце имала би на располагању 8 школских часова, 4 узиво и 4 онлине, за рад (90-135 минута).

Након завршене приче, свако дете би добило своју књигу, односно причу садржану у књизи.

У светлу скорашњих немилих догађања, мислимо да је парво време да се овај пројекат имплементира у школе, како би се стекао утисак о размишљанима ученика, који су после свега доживљеног у страху, а који страхове и мисли  тешко деле и отварају се емотивно према родитељима и педагозима.

Кроз овај метод рада они изражавају своје мисли, осећања и емоционално стање, а самим тим уче како да превазиђу проблеме и потешкоће.

ПРИЈАВЕ на [email protected]