КОНКУРС • НАЈБОЉА КРАТКА ПРИЧА ПИРОТА 2018.

Вести 25.12.2017.

ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ
расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ

Услови конкурса:
  • Конкурише се кратком причом, до три куцане стране, која до сада није награђивана. Број радова није ограничен.
  • Награђују се три најбоље приче:

– прва награда                 20.000 динара

– друга награда               15.000 динара

– трећа награда               10.000 динара

  • Све награђене приче, као и оне за које жири сматра да су добре, биће објављене у зборнику под називом ”Најбоља кратка прича Пирота 2018”.
  • Резултати конкурса биће објављени на свечаности доделе награда XIX Салона књиге и графике фебруара 2018. године.
  • Радове доставити искључиво у електронској форми на CD-у у doc формату (фонт Times New Roman, величина фонта 12 pt.).
  • Разрешење шифре (име и презиме, адреса и број телефона) доставити у посебној коверти.
  • За све информације обратити се на телефон 010 322-634.
  • Радове послати поштом или донети на адресу :

Дом културе Пирот

Српских владара 77

18300 Пирот

са назнаком: Конкурс за кратку причу 2018.

 

Конкурс је отворен до 25. јануара 2018. године

Покровитељ конкурса град Пирот