НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ

Секције Дома културе 21.10.2014.

konkurs-kp-2014-rДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ расписује НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ

СЛОБОДНА ТЕМА

 

 

Услови конкурса:

Конкурише се кратком причом, до три куцане стране, која до сада није награђивана. Број радова није ограничен.

Награђују се три најбоље приче:

-прва награда                           20.000 динара

-друга награда                         15.000 динара

-трећа награда                         10.000 динара

 

  • Све награђене приче, као и оне за које жири сматра да су добре, биће објављене у зборнику под називом ”Најбоља кратка прича Пирота 2015”.
  • Резултати конкурса биће објављени на свечаности доделе награда XVI Салона књиге и графике фебруара 2015. године.
  • Радове доставити искључиво у електронској форми на CD-у у doc формату (фонт Times New Roman, величина фонта 12 pt.).
  • Разрешење шифре (име и презиме, адреса и број телефона) доставити у посебној коверти.
  • За све информације обратити се на телефон  010 322-634.
  • Радове послати поштом или донети на адресу :

Дом културе Пирот

Српских владара 77

18300 Пирот

са назнаком: Конкурс за кратку причу

 

Конкурс је отворен до 12. децембра 2014. године

Покровитељ конкурса СО Пирот