„Bridge over the mountain“ – development of community cultural centers in the cross border

ИПА пројекти 03.02.2015.

DSC_11692007CB16IPO006-2011-2-197

 

Projekat u trajanju od 24 meseci pod naslovom: „Most preko planine- razvoj lokalnih kulturnih centara u prekograničnom regionu“  potpisan 22. aprila 2013. ulazi u završnu fazu. Sve aktivnosti finansira Evropska unija posredstvom IPA programa prekogranične saradnje, a sprovodi  Dom kuture Pirot i opština Čuprene iz Bugarske.

 

U okviru projekta koji realizuje na pirotskoj strani, predvidjena je rekonstrukcija sale Doma kulture i nabavka nove audio i video opreme i scenske rasvete.

 

Radovi na zameni sedišta u sali i postavljanju panela su u završnoj fazi.

 

Projektom je predvidjena izrada   promotivne trojezične brošure o kulturnom nasledju u prekograničnom regionu Pirota i Čuprena kao i kalendar  kulturnih dogadja i  katalog rekonstruisane infrastrukture na projektu.

 

Rekonstukcija manjih kulturnih centara se realizuje i u opštini Čuprene.

 

U završnici projekta biće održana konferencija za novinare gde će i zvanično biti prezentovani rezultati projekta.

Vrednost projekta Doma kulture iznosi 188.473 EUR  sa učešćem 15% dok je ukupna vrednost   388.144 EUR.

Projekat se zvanično završava 22.04.2015.