НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

Јавне набавке 27.07.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku