Набавка на коју се не примењује ЗЈН – услуге културе – израда беџева за пројекат „100 година кеја“

Јавне набавке 18.09.2023.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku