Набавка на коју се не примењује ЗЈН – услуге културе – организација и реализација концерта народне музике „Вече боемских песама“

Јавне набавке 14.06.2023.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku (2)