НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА 02

Јавне набавке 06.04.2023.

Poziv za podnosenje ponuda (2)

Izvestaj o postupku