НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ВАТРОМЕТА И ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЗА ВАТРОМЕТ

Јавне набавке 13.12.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku