НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНЦЕРТА

Јавне набавке 07.12.2022.

Poziv za podnosenje ponuda 1

Izvestaj o postupku