НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – РАДНА УНИФОРМА

Јавне набавке 29.11.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku