НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ

Јавне набавке 30.09.2022.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku