НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Јавне набавке 09.06.2023.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku