НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – остале опште услуге – услуге израде идејног решења и израде конструкције за складиштење столица за потребе мале отворене сцене у Пироту

Јавне набавке 23.03.2023.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku