НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН – МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ – ОПАНЦИ „ВРЦАНИ“

Јавне набавке 19.09.2023.

Poziv za podnosenje ponuda

Izvestaj o postupku (5)