ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈН 2022.

Јавне набавке 11.03.2022.

Izmenjena verzija plana JN 09.03. 2022.